Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

09 July 2018

4.1
Papur i'w nodi 1 – Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ynghylch papur polisi Llywodraeth Cymru ar fuddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit – 2 Gorffennaf 2018
4.2
Papur i'w nodi 2 – Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Adran 16 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) – 5 Gorffennaf 2018
6
Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: ystyried y drafodaeth
7
Sesiwn friffio cyfreithiol ar gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit