Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

16 July 2020

1
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trefn Ystyried - cytuno mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2
2
Ystyried gohebiaeth gan Archwilio Cymru ynghylch Adran 118 o Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
6
Ymchwiliad i effaith COVID-19: trafod y dystiolaeth.