Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

18 November 2019

3.1
Papur 1 i'w nodi: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynglŷn â chais i aildrefnu sesiwn graffu - 8 Tachwedd 2019.
3.2
Papur 2 i'w nodi: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynglŷn â’r amserlen ar gyfer cyhoeddi’r strategaeth ryngwladol - 12 Tachwedd 2019.
5
Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol – trafod y dystiolaeth.
6
Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol