Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

05 April 2019

2.1
Datganiad Ysgifenedig gan Lywodraeth Cymru - Ymateb i ddyfarniad yr Uchel Lys
2.2
Blaenoriaethau’r Prif Weinidog ar gyfer gweddill y Pumed Cynulliad
2.3
Materion yn ymwneud ag ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd
2.4
Sesiwn i Graffu ar Waith y Gweinidog - Materion Amserol
4
Trafod y dystiolaeth o sesiynau blaenorol