Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

20 January 2020

3.1
Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau
3.2
Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti’r Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau
5
Sesiynau tystiolaeth lafar gydag academyddion a'r Bwrdd Taliadau - trafod y dystiolaeth
5.1
Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth
5.2
Sesiwn dystiolaeth lafar ar gapasiti yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth
6
Amrywiaeth y Cynulliad: y dull o ymgysylltu