Y Pwyllgor Deisebau

23 May 2022

3.1
P-06-1252 Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio brechu plant 12 oed ac iau yn erbyn COVID-19
3.2
P-06-1270 Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.
3.3
P-06-1273 Lleihau amseroedd aros am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr
3.4
P-06-1274 Rhowch stop ar y camau i amddifadu Trefynwy o’i Cherbyd Ymateb Cyflym
3.5
P-06-1275 Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr
3.6
P-06-1277 Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol
4.1
P-05-924 Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru
4.2
P-05-1106 Cyflwyno cyllidebau iechyd personol a gofal personol yng Nghymru
4.3
P-06-1213 Dylid gwahardd defnydd hamdden o Seadoo/sgïo jet yng Nghymru. Ac eithrio mewn ardaloedd dynodedig a reolir yn llym
4.4
P-06-1240 Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy'n byw yng Nghymru
4.5
P-06-1242 Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru
4.6
P-06-1243 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd
7
Trafod y dystiolaeth - P-06-1253 Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru
8
Trafodaeth ar yr Adroddiad Blynyddol drafft