Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

01 April 2019

2.1
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at Gadeirydd y Pwyllgor (20 Mawrth 2019)
2.2
Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Gadeirydd y Pwyllgor (15 Mawrth 2019)
2.3
Rheoli Apwyntiadau Cleifion Allanol ar Draws Cymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Mawrth 2019)
5
Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law