Y Cyfarfod Llawn

07 December 2022

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol
Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd
Cwestiynau Amserol
Datganiadau 90 Eiliad
Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau - Cyfraith Mark Allen: Diogelwch dŵr ac atal boddi
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith - Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim diogelu'r amgylchedd
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Adolygiad annibynnol o ofal cymdeithasol plant
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ardrethi busnes ar gyfer llety hunanddarpar
Cyfnod Pleidleisio
Dadl Fer

Latest Plenary Meetings