Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

11 March 2019

2.1
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (20 Chwefror 2019)
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:
6
Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Gwariant ar staff asiantaeth gan GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor