Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

04 November 2019

2.1
SL(5)463 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019
3.1
SL(5)458 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019
3.2
SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019
3.3
SL(5)457 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019
4.1
SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019
6.1
WS-30C(5)155 – Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019
6.2
WS-30C(5)156 – Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019
6.3
WS-30C(5)157 – Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau'r Farchnad, Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
6.4
WS-30C(5)158 – Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
6.5
WS-30C(5)159 - Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019
8
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Adroddiad drafft
9
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Adroddiad drafft