Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

10 October 2022

2.1
Gohebiaeth gan Oxfam Cymru: Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 2022
4
Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol: Menywod mudol – ystyried yr adroddiad drafft
5
Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus: ystyried yr adroddiad drafft