Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

13 December 2018

4.1
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru
4.2
Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth Ychwanegol gan Gymdeithas Orthodontig Prydain am ffioedd ar gyfer cyrsiau orthodontig ôl-radd
4.3
Llythyr oddi wrth y Cyngor Meddygol Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
4.4
Llythyr oddi wrth y Llywydd at Brif Weinidog Cymru
4.5
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
4.6
Nodyn cyngor cyfreithiol: Deddf Cydraddoldeb a gwahanu’r rhywiau mewn chwaraeon ysgol
6
Hosbisau a Gofal Lliniarol: Trafod y dystiolaeth
7
Gofal Iechyd Gwledig: Trafod y dystiolaeth
8
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth