Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

18 March 2021

2.1
Gohebiaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn â cherddoriaeth fyw
2.2
Gohebiaeth â Chyngor Caerdydd ynghylch Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd
2.3
Llythyr at y BBC yn gofyn am wybodaeth atodol
2.4
Llythyr at yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynghylch ffioedd y drwydded
2.5
Llythyr at y Dirprwy Weinidog Diwylliant ynghylch cyllid ychwanegol Llywodraeth y DU ar gyfer diwylliant
2.6
Gohebiaeth â'r Dirprwy Weinidog Diwylliant ynghylch effaith COVID-19 ar chwaraeon
4
Adroddiad gwaddol y Pumed Senedd: trafodaeth ar yr adroddiad drafft