Y Pwyllgor Deisebau

13 May 2024

2.1
P-06-1384 Cyflwyno deddfwriaeth i’w gwneud yn orfodol cael diffibriliwr mewn gweithleoedd a chlybiau chwaraeon
2.2
P-06-1394 Dylid ymyrryd yn natblygiad Parc Arfordirol Penrhos yn gyrchfan wyliau ar Ynys Môn.
2.3
P-06-1410 Dylid rhoi’r gorau i ddefnyddio’r enw 'Anglesey' a defnyddio’r enw 'Ynys Môn' yn unig neu’r enw byrrach 'Môn'.
2.4
P-06-1414 Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision
2.5
P-06-1417 Dylid gwahardd tân gwyllt o siopau
2.6
Deisebau am drafnidiaeth
2.6
P-06-1413 Dileu’r terfynau 50mya ar yr M4 ger Casnewydd ac Abertawe ac ar yr A470 ger Pontypridd
2.7
P-06-1416 Cynyddwch y terfyn cyflymder ar yr M4 yn ôl i 70mya
2.8
P-06-1415 Rhoi ffordd liniaru’r M4 ger Twneli Bryn-glas yn ne Cymru ar waith.
2.9
P-06-1421 Cynnal arolwg barn cyhoeddus ar a ddylid adeiladu Ffordd Liniaru’r M4, a gweithredu’r canlyniad ar unwaith
2.10
P-06-1423 Adfer gwasanaeth bws arfordirol 552 y Cardi Bach yn Ne Ceredigion!
3.1
P-06-1344 Dylid defnyddio tir amaethyddol o ansawdd cymedrol (gradd 3b) ar gyfer diogeledd bwyd ac nid ar gyfer ffermydd solar
3.2
P-06-1403 Ailystyried Toriadau i Gyllid Ôl-raddedig a Chynyddu Benthyciadau Doethuriaeth i Gyfateb ag Ariantal Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI)
6
Adroddiad drafft - P-06-1335 Dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau i sicrhau y gall oedolion agored i niwed heb gerdyn banc dalu ag arian parod.