Y Cyfarfod Llawn

06 June 2017

I’w gyflwyno fel Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Plant yn Gyntaf / Children First
I’w gyflwyno fel Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Inswleiddio Waliau Ceudod yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru
Cynnig i dderbyn y penderfyniad ariannol mewn cysylltiad â'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
Tynnwyd yn ôl - Dadl: Y Fframwaith Nyrsio Ysgolion
Cyfnod pleidleisio

Latest Plenary Meetings