Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

01 July 2019

2.1
SL(5)422 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019
2.2
SL(5)423 - Rheoliadau Gwrthrychau Rhagnodedig ar gyfer Rhoi Twll mewn Rhan Bersonol o’r Corff (Cymru) 2019
3.1
SL(5)421 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
4.1
SL(5)424 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
5.1
WS-30C(5)134 - Rheoliadau Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE) 2019
5.2
WS-30C(5)135 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019
6.1
Llythyr gan y Prif Weinidog: Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
6.2
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
6.3
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at y Cyfreithiwr Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)
8
Trafod y flaenraglen waith