Y Cyfarfod Llawn

07 December 2021

Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Datganiad gan y Prif Weinidog: Rhaglen Lywodraethu - Diweddariad
Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diwygio’r Dreth Gyngor yng Nghymru
Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Gwaith Ymchwil Manwl ar Ynni Adnewyddadwy - I'w gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig
Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar
Dadl: Cymeradwyo’r Cynllun Hawliau Plant
Cyfnod pleidleisio

Latest Plenary Meetings