Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

05 November 2018

3.1
Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynglŷn â Hub Cymru Affrica - 16 Hydref 2018
3.2
Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Nick Ramsay, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd - 18 Hydref 2018
3.3
Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit ynghylch creu fforwm Brexit newydd - 24 Hydref 2018
3.4
Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran yr argymhellion a geir yn yr adroddiad: 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?' – 1 Tachwedd 2018
5
Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth
6
Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol