Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

30 September 2019

2.1
Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (20 Medi 2019)
2.2
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (24 Medi 2019)
6
Craffu ar Gyfrifon 2018-19: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor: Hyfforddiant Pwyllgor