Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

24 March 2020

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH
Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd) - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH
Cwestiynau Amserol
Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19)
Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19)
Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Coronafeirws (COVID-19)
Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Coronafeirws (COVID-19)
Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19)
Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH
Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - AILDREFNWYD O DDYDD MERCHER 25 MAWRTH
Cyfnod pleidleisio

Latest Plenary Meetings