Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

17 June 2019

3.1
Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch yr adroddid ar y cytundeb ar fasnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a’r DU – 7 Mehefin 2019
3.2
Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at Gynullydd y Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad, Senedd yr Alban, ynghylch craffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin - 11 Mehefin 2019
3.3
Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Ewrop) – 12 Mehefin 2019
3.4
Papur i'w nodi 4: Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – tystiolaeth ysgrifenedig gan Bwyd a Diod Cymru
3.5
Papur i'w nodi 5: Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – tystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngres Undebau Llafur Cymru
5
Fframweithiau polisi cyffredin y DU – ystyried y dystiolaeth
6
Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – ystyried gohebiaeth at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit