Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

03 February 2020

3.1
Tystiolaeth ysgrifenedig gan Cyswllt Amgylchedd Cymru ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020
3.2
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar gapasiti'r Cynulliad – 20 Ionawr 2020
3.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ar gapasiti'r Cynulliad – 24 Ionawr 2020
3.4
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gapasiti'r Cynulliad – 24 Ionawr 2020
3.5
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020
3.6
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020
3.7
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020
3.8
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar gapasiti'r Cynulliad – 28 Ionawr 2020
3.9
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020
3.10
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020
3.11
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020
3.12
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020
3.13
Llythyr gan y Llywydd gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019 – 27 Ionawr 2020
5
Ethol Cynulliad mwy amrywiol – ystyried y dystiolaeth lafar ar rannu swyddi
6
Systemau a ffiniau etholiadol – y dull o weithredu'r ymchwiliad
7
Blaenraglen waith