Y Cyfarfod Llawn

13 July 2022

Cwestiynau i Weinidog yr Economi
Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cwestiynau Amserol
Datganiadau 90 Eiliad
Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog - Rheol Sefydlog 34 a chymryd rhan o bell yn nhrafodion y Senedd
Cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog - Pleidleisio drwy Ddirprwy
Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Incwm Sylfaenol a'r newid i economi ddi-garbon
Dadl y Pwyllgor Cyllid - Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24
Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Adnewyddu Rhaglen Ddileu TB Buchol Cymru
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Hepatitis C
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Digwyddiadau a sioeau'r haf
Cyfnod Pleidleisio
Dadl Fer

Latest Plenary Meetings