Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

23 September 2015

1
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol
5.1
Bil Cymru Drafft: gohebiaeth gan y Llywydd
5.2
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): canlyniadau arolwg y Pwyllgor
6
Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 yn y cyfarfod ar 1 Hydref 2015
7
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod y dystiolaeth