Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

15 January 2020

5.1
Gohebiaeth gan Tracey Burke, Llywodraeth Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cynghorau tref a chymuned yng Nghymru - 11 Rhagfyr 2020
5.2
Gohebiaeth gan Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 6 Ionawr 2020
5.3
Gohebiaeth gan Gadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 8 Ionawr 2020
7
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth
8
Ystyried gohebiaeth yn ymwneud â diwygio etholiadol y Cynulliad