Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

14 November 2019

3.1
Llythyr gan Amddiffyn Addysg Gartref Cymru ynghylch y canllawiau statudol drafft i awdurdodau lleol ar addysg yn y cartref
3.2
E-bost gan Ymddiriedolwr a Chyswllt Cymru ar gyfer Education Otherwise ynghylch y canllawiau statudol drafft ar gyfer awdurdodau lleol ar addysg yn y cartref
3.3
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch addysg a gofal plentyndod cynnar
5
Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod yr adroddiad drafft