Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

03 February 2020

3.1
SL(5)489 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau ynglŷn â'r Ysbeidiau rhwng Arolygiadau Addysg a Hyfforddiant) (Cymru) 2020
4.1
SL(5)490 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio
5
Papur(au) i'w nodi
5.1
Llythyr gan y Llywydd: Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl
5.2
Llythyr gan y Prif Weinidog: Rhaglen Offerynnau Statudol (OS) Ymadael â’r UE
7
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
8
Trafod ymchwiliad posibl yn y dyfodol