Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyfarfodydd Archif

Senedd.tv

Y Siambr - Cyfarfod Llawn

21 Ionawr 2014