Senedd Ieuenctid Cymru

30 April 2020

Cyfarfu Senedd Ieuenctid Cymru yn rhithiol am y tro cyntaf gyda'r Prif Weinidog, y Gweinidog Addysg, a'r Llywydd. Trafodwyd effaith y Coronafeirws ar fywydau pobl ifanc a'r heriau iddynt eu hwynebu.