Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

04 March 2020

2.1
PTN1 - Ymateb gan Swyddfa Archwilio Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru - 20 Chwefror 2020
2.2
PTN2 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i argymhellion y Pwyllgor Cyllid - 28 Chwefror 2020
5
Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Ystyried y dystiolaeth
6
Ystyried y datganiad o egwyddorion i gyrff a ariennir yn uniongyrchol
7
Taliadau cadw yn y sector adeiladu: Ystyried llythyr drafft
8
Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft