Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

21 March 2018

5.1
Papur gan Yr Athro Ann John am y Gronfa Ddata Gwybodaeth am Hunanladdiad - Cymru
5.2
Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol a Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan: Llythyr gan Dr Rebecca Payne, Cadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol
5.3
Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
7
Atal Hunanladdiad: Trafod y dystiolaeth
8
Canlyniad Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Gohebiaeth ddrafft
9
Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan: Gohebiaeth ddrafft