Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

13 June 2018

2.1
PTN1 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol at y Cadeirydd - Ymchwiliad i'r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE - 21 Mai 2018
2.2
PTN2 - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Cyllidol - 24 Mai 2018
2.3
PTN3 - Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Cyllidol - 25 Mai 2018
2.4
PTN4 - Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Fframwaith Cyllidol - 4 Mehefin 2018
2.5
PTN5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Goblygiadau ar gyfer Cyllidebau 2019-2020 a 2020-2021 - 7 Mehefin 2018
5
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): trafod y dystiolaeth
8
Ymchwiliad i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Hywel Ceri Jones)
9
Ymchwiliad i’r paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru: trafod y dystiolaeth
10
Ymchwiliad i’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniadau’r Bwrdd Taliadau: trafod ymateb Comisiwn y Cynulliad