Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

09 January 2020

1
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Sesiwn friffio breifat gyda chynghorydd arbenigol
6
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 4
9
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Trafod y dystiolaeth
10
Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2018-19 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2020-21
11
Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20