Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

01 December 2015

2.1
Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Llythyr gan Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad - Cynllun Ymadael Gwirfoddol (19 Tachwedd 2015)
2.2
Cronfa Buddsodd Cymru mewn Adfywio: Gwybodaeth ychwanegol gan Lambert Smith Hampton (23 Tachwedd 2015)
2.3
Cronfa Buddsodd Cymru mewn Adfywio: Llythyr gan y Prisiwr Dosbarth (24 Tachwedd 2015)
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:
5
Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafododd aelodau’r Pwyllgor y dystiolaeth
6
Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Trafod yr adroddiad drafft
7
Blaenraglen Waith: Trafod rhaglen waith gwanwyn 2016