Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

05 March 2018

1
Rheoli meddyginiaethau: Trafod yr adroddiad drafft
3.1
Caffael Cyhoeddus: Caffael Cyhoeddus Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (14 Chwefror)
3.2
Caffael Cyhoeddus: Caffael Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (19 Chwefror)
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
6
Caffael Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law