Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

08 October 2020

4.1
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch defnyddio pwerau statudol
4.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Arolygydd Ei Mawrhydi yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi
4.3
Llythyr gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi
4.4
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi
4.5
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Is-Gangellorion Prifysgol Cymru ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19
4.6
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch yr adroddiad gan yr Athro Sofya Lyakhova ar addysgu o bell a Covid-19
6
Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth
7
Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru – trafod yr ymateb gan Lywodraeth Cymru