Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

17 November 2022

1
Sesiwn friffio gyda Mind Cymru ynghylch yr adroddiad, 'Sort the Switch'
4.1
Gwrandawiadau cyn penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil
4.2
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
4.3
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
4.4
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
4.5
Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
4.6
Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
4.7
Blaenraglen Waith
4.8
Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch
4.9
Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch
4.10
Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch
4.11
Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch
4.12
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.13
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.14
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.15
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24
4.16
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.17
Rheoliadau'r Athrofa Brifysgol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE)
4.18
Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion
6
Craffu ar waith Comisiynydd Plant Cymru - trafod y dystiolaeth
7
Gwrandawiadau cyn penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil - trafod y drefn