Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

05 October 2016

4.1
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Cymru
4.2
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghylch y fasnachfraint rheilffyrdd ac amserlen y metro
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 y cyfarfod ar 13 Hydref