Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

19 September 2019

6.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwaith y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol
6.2
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch cwricwlwm drafft Cymru 2022
6.3
Ymateb gan y Gweinidog Addysg ynghylch cwricwlwm drafft Cymru 2022
6.4
Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 17 Gorffennaf
6.5
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y defnyddio o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal yng Nghymru
6.6
Ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adroddiad ar Hepatitis C
6.7
Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ynghylch Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol Mai 2020
6.8
Llythyr gan y Panel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 17 Gorffennaf
6.9
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Gwasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
6.10
Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf
6.11
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU
6.12
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)
8
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth