Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

12 March 2018

3.1
Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Hilary Benn AS, Cadeirydd y Pwyllgor ar Adael yr Undeb Ewropeaidd ynghylch dadansoddiad sector
3.2
Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan y Gwir Anrhydeddus Hilary Benn AS, Cadeirydd y Pwyllgor ar Adael yr Undeb Ewropeaidd ynghylch dadansoddiad o adael yr Undeb Ewropeaidd
3.3
Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Seneddol y Wladwriaeth ar gyfer yr Adran Gadael yr Undeb Ewropeaidd ynghylch dadansoddiad o adael yr Undeb Ewropeaidd
3.4
Papur i'w nodi 3 - Briff y Gwasanaeth Ymchwil a’r Gwasanaeth Cyfreithiol Crynodeb o’r Bil: Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)
3.5
Papur i'w nodi 5 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch adroddiad Horizon 2020
5
Monitro trafodaethau'r Undeb Ewropeaidd
6
Briff cyfreithiol ar Fil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)