Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

19 September 2019

2.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd ynghylch y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol - 15 Gorffennaf 2019
2.2
Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 22 Gorffennaf 2019
2.3
Gohebiaeth at y Llywydd ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019
2.4
Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i hawliau pleidleisio carcharorion: eglurhad ar yr ymateb i'r adroddiad - 26 Gorffennaf 2019
2.5
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch budd-daliadau yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019
2.6
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch eiddo gwag: gwybodaeth ychwanegol - 6 Awst 2019
2.7
Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn: ymateb dilynol - 6 Awst 2019
2.8
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 8 Awst 2019
2.9
Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynghylch cysylltiad ag Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf - 9 Awst 2019
2.10
Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU - 13 Awst 2019
2.11
Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019
2.12
Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch adolygu cylch gwaith y Pwyllgor – 30 Gorffennaf 2019
4
Ymchwiliad i eiddo gwag: trafod yr adroddiad drafft
5
Cysgu ar y stryd yng Nghymru: digwyddiad preifat