Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

07 December 2017

6.1
Llythyr gan Cymorth i Fenywod Bangor a’r Cylch mewn cysylltiad â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19
6.2
Llythyr gan Adam Price AC mewn cysylltiad ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
6.3
Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg mewn cysylltiad â gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg a darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg
6.4
Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn cysylltiad â gwneud i'r economi weithio i bobl sydd ag incwm isel
6.5
Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch y gwaith craffu ar yr adroddiad blynyddol