Cyfarfod Llawn

21 January 2014

Cyfarfod o’r Cynulliad cyfan yw’r Cyfarfod Llawn, a gynhelir yn Siambr drafod y Senedd. Y Llywydd sy’n cadeirio’r Cyfarfod Llawn a dyma’r prif fforwm i Aelodau’r Cynulliad gyflawni eu rôl fel cynrychiolwyr sydd wedi’u hethol yn ddemocrataidd. Nod y rôl hon yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Maent yn gwneud hynny drwy gyflwyno cwestiynau i’r Gweinidogion, cynnal dadleuon a phleidleisio ar faterion sy’n effeithio ar fywyd bob dydd yng Nghymru.
No Resources Available