Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

09 July 2018

2.1
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythr gan Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Felindre (28 Mehefin 2018)
2.2
Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru – Caerdydd i Ynys Môn: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (3 Gorffennaf 2018)
6
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:
7
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law