Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

04 March 2019

2.1
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (13 Chwefror 2019)
2.2
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Gwybodaeth ychwanegol gan Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru
2.3
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Gwybodaeth Ychwanegol gan BIPBC am wariant ar staff asiantaeth yn Is-adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
5
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Yr Hyn a Ddysgwyd: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law