Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

10 October 2019

3.1
Diweddariad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i Adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020
3.2
Gohebiaeth gan Chris Barltrop ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)
3.3
Gohebiaeth gan Circus Mondao ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)
3.4
Gohebiaeth gan PAWSI ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) PAWSI
3.5
Gohebiaeth gan Rachael Smith ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)
4
Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law ac ystyried y materion allweddol a nodwyd o dan eitem 2
5
Trafod adroddiad dilynol y Pwyllgor ar gynnydd Llywodraeth Cymru ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (MPA) yng Nghymru