Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

06 October 2022

4.1
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.2
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.3
Blaenraglen Waith
4.4
Blaenraglen Waith
4.5
Blaenraglen Waith
4.6
Blaenraglen Waith
4.7
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
4.8
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
4.9
Cyfres arholiadau'r haf 2022
4.10
Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc [y Bumed Senedd]
4.11
Rhoi diwygiadau addysg ar waith
4.12
Gweithredu diwygiadau addysg
4.13
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
4.14
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr
6
Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - trafod y dystiolaeth
7
Absenoldeb disgyblion - trafod yr adroddiad drafft
8
Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023 - 2024 – trafod y dull o weithredu
9
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad
10
Rhoi diwygiadau addysg ar waith - trafod y llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg