Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

06 November 2017

2.1
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (16 Hydref 2017)
2.2
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru (1 Tachwedd 2017)
2.3
Penodi Prif Weithredwr Awdurdod Refeniw Cymru (18 Hydref 2017)
6
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law