Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

30 April 2018

3.1
Papur i'w nodi 1 - Brexit: Parliament's Five Transition Tasks, Cymdeithas Hansard - 13 Ebrill 2018
3.2
Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch dyddiadau'r gweithgor ymadael â'r UE - 16 Ebrill 2018
3.3
Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynglŷn â chanslo'r slot pwyllgor - 18 Ebrill 2018
3.4
Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch trefniadau craffu ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 25 Ebrill 2018
3.5
Papur i'w nodi 5 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn ag ymarferion “at wraidd y mater” - 25 Ebrill 2018
5
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): trafod datblygiadau
6
Rhaglen waith: mis Mehefin a mis Gorffennaf 2018
7
Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit - trafod y llythyr gan y Llywydd
8
Trafod y cyfarfodydd a gynhelir ym Mrwsel ar 27 Mawrth 2018
9
Blaenolwg ar y mentrau sydd ar y gweill gan y Comisiwn Ewropeaidd