Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

17 November 2022

2.1
Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan y Cadeirydd, Cyngor Gweithredol Cymru, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, ynghylch Newsquest
2.2
Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ymchwiliad undydd y Pwyllgor ar effaith costau cynyddol
2.3
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch ymchwiliad undydd y Pwyllgor ar effaith costau cynyddol
2.4
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Llywydd ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon
2.5
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Pennaeth Newyddion a Rhaglenni, ITV Cymru Wales, ynghylch Bil Cyfryngau arfaethedig Llywodraeth y DU
2.6
Datganiad i'r wasg gan Rubicon Dance
2.7
Gwybodaeth ychwanegol gan Darren Price, Llefarydd CLlLC dros y Gymraeg ac Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 13 Hydref
2.8
Gwybodaeth ychwanegol gan Mudiad Meithrin yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 13 Hydref
4
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Y Bil Diogelwch Ar-lein
5
Ymchwiliad undydd i effaith costau cynyddol: Trafod yr adroddiad drafft (2)
6
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Trafod y materion allweddol